Na co ostatní ani nepomyslí, my standardně realizujeme! Na co ostatní ani nepomyslí, my standardně realizujeme! Na co ostatní ani nepomyslí, my standardně realizujeme! Na co ostatní ani nepomyslí, my standardně realizujeme!

Služby

Obrázek

Media Relations

 • mediální zastupování klientů
 • media lobbying
 • tiskové konference
 • tiskové zprávy pro média
 • mediální monitoring s analýzami a výstupy
 • strategické konzultace

Krizová komunikace

 • vytipování pravděpodobných krizových situací
 • vytvoření krizové komunikační struktury
 • sestavení scénářů postupu
 • tréninkové modelování krizových událostí

Special Events

 • návrhy + full service produkce
 • konference, semináře, prezentace
 • neformální akce pro klienty (sport, kultura, adventure…)
 • kreativní příležitostný mailing

Sponzoring

 • strategické poradenství a kontrola plnění

Interní komunikace

 • redakční tvorba a tisk firemních časopisů

Další vzdělávání managementu

 • mediální trénink
 • manažerské dovednosti
 • aktivní telemarketing
 • prezentační dovednosti
 • team building

Grafické centrum

 • kreativní grafická tvorba firemních materiálů a publikací
 • inzerce
 • webové prezentace
 • návrh a výroba veškerých firemních tiskovin
 • tvorba zákaznických a zaměstnaneckých časopisů
 • výroční zprávy, katalogy, letáky, plakáty, inzeráty